Darba grupas

Tiesnešu – treneru padome 

  • Arnis Podiņš – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU un FITA sertificēts treneris un tiesnesis
  • Ivo Lipste – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts treneris
  • Eduards Lapsiņš – Sporta meistars RM, CM, BM un TM loku klasēs, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts un LSPA diplomēts treneris
  • Jūlija Oļeksejenko – Starptautiskās klases sporta meistare CW loku klasē, sporta meistare RW loku klasē, EMAU sertificēta trenere

Tiesnešu-treneru padomes lēmumi šeit

Darba grupa apvidus loka šaušanas sacensību organizēšanai 

  • Koordinators Jānis Bērziņš jun. 
    • Tā kā daba grupas sastāvs ir mainīgs, tad aktuālo darba grupas sastāvu var noskaidrot pie koordinatora.