Kopsapulce 25.martā!

Ar šo rakstisko uzaicinājumu informējam, ka 2017.gada 25.martā tiek sasaukta LLŠF kārtējā Kopsapulce.

Uzaicinām prezidentu, viceprezidentu, ģenerālsekretāru vai citas biedra pilnvarotas personas kā delegātus piedalīties Kopsapulcē.

 • Līdz 2017.gada 23.martam apstiprināt dalību Kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz LLŠF e-pastu Lkauss@apollo.lv.
 • Ar lēmējtiesībām Kopsapulcē piedalās katra LLŠF biedra (Sporta klubs) noteiktais delegātu skaits.
 • Kopsapulce notiks: sestdien, 2017.gada 25.martā, plkst.11:00 (reģistrācija no plkst.10:00).
 • Kopsapulces norises vieta: NVO Nama konferenču zāle, Laimdotas iela 42 (Zāle nr. 128), Rīgā.

Darba kārtības projekts:

 1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
 2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
 4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
 5. Apsveikumi un viesu uzrunas.
 6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2016.gada pārskatu, un LLŠF 2017.gada budžeta projektu.
 7. LLŠF revīzijas komisijas ziņojums.
 8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2016.gada pārskatu un LLŠF 2017.gada budžeta projektu.
 9. Ziņojumu, 2016.gada pārskata un LLŠF 2017.gada budžeta projekta apstiprināšana.
 10. LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
  10.1. LLŠF valdes loceķla kandidātu programmas – prezentācijas;
  10.2. Debates par kandidātu programmām;
  10.3. LLŠF valdes locekļu vēlēšanas;
  10.4. LLŠF revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
 11. Dažādi.

Pielikumi (PDF):