Ekipējums un vecuma grupas

Grupu iedalījums pēc IFAA

V – veteran (veterāns 55 +)
A
– adult (pieaugušais 17 – 55)
YA – young adult (jaunietis 17 – 21)
J – junior (juniors 13 – 16)
C – cub (bērns – 13)

M – male (vīrietis)
F – female (sieviete)

Loku stili pēc IFAA klasifikācijas

BB-R – barebow recurve (rekursīvais loks bez tēmekļa)
BB-C – barebow compound (kompakloks bez tēmekļa un relīsera)
FS-R – freestyle recurve (rekursīvais loks ar pilnu aprīkojumu)
FS-C – freestyle compound (kompaktloks ar pilnu aprīkojumu, bez relīsera)
FU – freestyle unlimited (kompaktloks ar pilnu aprīkojumu)
BH-R – bowhunter recurve (rekursīvais loks bez aprīkojuma)
BH-C – bowhunter compound (kompaktloks bez aprīkojuma)
BL – bowhunter limited (medībām aprīkots kompaktloks bez relīsera)
BU – bowhunter unlimited (medībām aprīkots kompaktloks)
TR – traditional recurve (koka rekursīvais loks)
LB – longbow (garais loks, koka bultas)
HB – historical bow (vēsturiskais loks, koka bultas)

Pasaules un Eiropas čempionātos šaušana notiek konkurencēs, kuru apzīmējumi tiek veidoti no

  1. vecuma grupas (A – adult, J – junior, C – cub, V – veteran)
  2. dzimuma (M – male, F – female)
  3. un loka apzīmējuma (BB-R, …, HB)

Piemēram:
AMBU = Pieaugušais, vīrietis, šauj ar medībām aprīkotu kompaktloku
CFLB = Bērns līdz 13 g.v., sieviete, šauj ar garo loku

Loku stiliem atļautais/aizliegtais aprīkojums

shooting_styles-2017a