Sacensību veidi (vingrinājumi)

Olympic Round jeb 70m Roundscorings-copy

 • Loki – Rekursīvais loks
 • Vieta – Loka šaušanas laukums
 • Distance – 70 m
 • Šāvienu skaits – 6 sērijas ar 6 bultām, 2 distances (kopā 72 šāvieni)
 • Mērķis – 122 cm pilnais
 • Maksimālais punktu skaits vingrinājumā – 720
 • Laika limits – Sešām bultām 4 minūtes (240 s)

 50m Round

 • Loki – Kompaktloks
 • Vieta – Loka šaušanas laukums
 • Distance – 50 m
 • Šāvienu skaits – 6 sērijas ar 6 bultām, 2 distances (kopā 72 šāvieni)
 • Mērķis – 80 cm (ar zonējumu 10-6 punkti)
 • Maksimālais punktu skaits vingrinājumā – 720
 • Laika limits – Sešām bultām 4 minūtes (240 s)

1440 Round (bij. FITA Round)

 • Loki – Rekursīvais un kompaktloks
 • Vieta – Loka šaušanas laukums
 • Distances
  • Vīrieši: 90, 70, 50 un 30 metri
  • Sievietes: 70, 60, 50 un 30 metri
  • Juniori, kadeti un veterāni: 60, 50, 40 un 30 metri
 • Šāvienu skaits – 6 sērijas ar 6 bultām, 36 bultas katrā no distancēm, kopā 144 šāvieni
 • Mērķi – Divām tālākajām distancēm 122 cm pilnais mērķis, tuvākajām 80 cm mērķis ar zonējumu 10-5 punkti (kompaktlokam 10-6 punkti)
 • Maksimālais punktu skaits vingrinājumā – 1440
 • Laika limits – Sešām bultām 4 minūtes (240 s)
 • Vingrinājums starptautiska mēroga sacensībās vairs netiek izmantots.

18m Round un 25m Round (ziemas sezonā telpās)indoorFITA

 • Loki – Rekursīvais un kompaktloks (nacionālā mērogā arī Neaprīkots loks, Instinktīvais un Garais loks)
 • Vieta – Telpas
 • Distances – 18 un 25 m
 • Šāvienu skaits -10 sērijas ar 3 bultām, 2 distances (kopā 60 šāvieni)
 • Mērķi
  • 18m Round – 40 cm pilnais vai dalītais mērķis
  • 25m Round – 60 cm pilnais vai dalītais mērķis
 • Maksimālais punktu skaits – 600
 • Laika limits – 3 bultām 2 minūtes (120 s)
 • 25m Rounds starptautiska mēroga sacensībās vairs netiek izmantots.

Turnīrcīņas un finālcīņas

 • Pēc kvalifikācijas sportisti tiek sakārtoti turnīru tabulā saskaņā ar izcīnīto vietu kvalifikācijā.
 • Turnīrcīņās sportisti šauj 3 līdz 5 sērijas ar 3 bultām, laika limits sērijai – 120 sekundes.
 • Cīņa notiek pēc setu (SET) sistēmas – uzvarētājs setā saņem 2 punktus, zaudētājs 0, neizšķirta seta gadījumā 1 punkts katram sportistam. Cīņa notiek līdz tiek sasniegti (vai pārsniegti) 6 punkti.
 • Gadījumā, ja rezultāts ir neizšķirts (5:5), tiek šauts shoot-off (SO) – 1 bulta 40 sekunžu laikā un sportists, kurš trāpa tuvāk centram ir uzvarētājs.
 • Kompaktloku klasē šaušana notiek pēc kumulatīvās sistēmas – 5 sērijas pa 3 bultām un rēķināts tiek kopējais rezultāts. Neizšķirta rezultāta gadījumā arī tiek šauts shoot-off.
 • Cīņas uzvarētājs stājas pretī nākamajam pretiniekam, zaudētājs izstājas. Pusfināla zaudētāji cīnās par bronzu, uzvarētāji – par zelta godalgu.

Komandu cīņas

Loka šaušanas sacensībās tiek veidotas 3 veidu komandas:

 1. Komanda, kura sastāv no trīs viena dzimuma pārstāvjiem ar vienu loka veidu – olimpiskie loki vai kompaktloki (Olimpyc Round, 50m Round). Komandas biedri šauj 4 sērijas pa 6 bultām katrā (kopā 24 bultas). Katrs komandas loceklis šauj 2 bultas vienā sērijā (2 bultas x 3 lokšāvēji x 4 sērijas = 24 bultas). Laika limits 2 minūtes. Sportisti var šaut jebkādā secībā, bet tikai vienu bultu katru reizi uzejot uz šaušanas līnijas un pēc tam dodot vietu komandas biedram;
 2. MIX komanda – viens vīrietis un viena sieviete ar viena veida loku – olimpiskie loki, kompaktloki (Olimpyc Round, 50m Round). Vīrietis un viena sieviete pārmaiņus šauj 16 bultas (4 sērijas pa 4 bultām, 2 bultas katram šāvējam, laika limits vienai sērijai 1m 20s);
 3. Viena dzimuma pārstāvju komanda ar 3 dažādu loku veidiem (3D un Field sacensībās). Komandas biedri pa vienam katrā mērķī šauj vienu bultu, šaušanas secība nav noteikta. Laika limits – 3 minūtes.

Visi neizšķirtas cīņas gadījumā šauj shoot-off, visi komandas locekļi izšauj pa vienai bultai, uzvar komanda, kuras viena no bultām ir vistuvāk centram.

Field Round

 • field scoringLoki – Kompaktloks, Rekursīvais loks, Neaprīkots loks (vietēja mēroga sacensībās var piedalīties arī Garais un Instinktīvais loks)
 • Vieta – Apvidus trase, tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju
 • Distances un mērķi:

Nemarķētām distancēm

Mērķa diametrs
cm
Zilais marķieris
Neaprīkots loks (Instinktīvais un Garais loks)
Sarkanais marķieris
Rekursīvais un kompaktloks
20
40
60
80
5 – 10 m
10 – 20 m
15 – 30 m
30 – 45 m
10 – 15 m
15 – 25 m
20 – 35 m
35 – 55 m

Marķētām distancēm

Mērķa diametrs
cm
Zilais marķieris
Neaprīkots loks (Instinktīvais un Garais loks)
Sarkanais marķieris
Rekursīvais un kompaktloks
20
40
60
80
5 – 10 – 15 m
10 – 20 – 25 m
30 – 35 – 40 m
40 – 45 – 50 m
10 – 15 – 20 m
20 – 25 – 30 m
35 – 40 – 45 m
50 – 55 – 60 m
 • Field-League-1Punktu skaitīšana – mērķis ir sadalīts 6 zonās: 6 un 5 – dzeltens, 4, 3, 2, 1 punkti – melns.
 • Šāvienu skaits – trases sastāv no 24 mērķiem, katrā mērķī šauj 3 bultas, kopā 72 šāvieni
 • Maksimālais punktu skaits vienā raundā – 432
 • Starptautiskās sacensībās kvalifikācija sastāv no diviem 24 mērķu raundiem – viena marķēta, otra nemarķēta.
 • Pirmajā izslēgšanas raundā 16 labākie sportisti sāk cīņu  šaujot pa 12 mērķiem no marķētām distancēm ar 3 bultām katrā.
 • Otrajā izslēgšanas raundā 8 labākie šauj 8 mērķus.
 • Finālos 4 labākie šauj 2 cīņas (pusfinālus un godalgu mačus) pa 4 mērķiem no marķētām distancēm. Pusfinālā pirmais Otrajā izslēgšanas raundā šauj pret ceturto un otrais pret trešo. Zaudētāji cīnās par bronzu, uzvarētāji par zeltu un sudrabu. Abi mači notiek pa 4 mērķiem no marķētām distancēm.
 • Katrai sērijai tiek dotas 4 minūtes (240 s), pārsniedzot šo laiku, labākais trāpījums tiek anulēts.
 • Komandas tiek veidotas no vienas valsts 3 sportistiem (pa vienam no katras divīzijas – olimpiskais loks, kompaktloks un neaprīkotais loks) kas tiek sakārtoti pa vietām pēc kopējā punktu skaita kvalifikācijā. Turnīrcīņās (cetrutdaļfinālos) 8 labākās komandas šauj četrus mačus pa 8 mērķiem no marķētām distancēm. Uzvarētāji katrā mačā tiek finālos kur 4 labākās komandas (pusfinālos) šauj divus mačus pa 4 marķētiem mērķim katra. Zaudējušās komandas cīnās par bronzu, uzvarējušās par zeltu. Abi godalgotie mači tiek šauti pa 4 marķētiem mērķiem.

Forest Round

 • 3342Loki – Kompaktloks, Rekursīvais loks, Neaprīkots loks (vietēja mēroga sacensībās var piedalīties arī Garais un Instinktīvais loks.
 • Vieta – Apvidus trase, tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju
 • Distances un mērķi:

No nemarķētām distancēm tiek šauts pa dažādu dzīvnieku attēliem

Ārējā/iekšējā apļa
diametrs
Zilais marķieris
Neaprīkots loks, Instinktīvais un Garais loks
Sarkanais marķieris
Olimpiskais un kompaktloks
7.5/5 cm
15/10 cm
22.5/15 cm
30/20 cm
5 – 10 m
5 – 20 m
5 – 30 m
5 – 45 m
5 – 15 m
5 – 25 m
5 – 35 m
5 – 55 m
 • Punktu skaitīšana – tiek skaitīts tikai pirmais trāpījums mērķī:
Pirmā bulta Otrā bulta Trešā bulta
Iekšējais aplis 15 10 5
Ārējais aplis 12 7 2

 

3D Round

3dbriedis

 • Loki – Kompaktloks, Neaprīkots loks, Garais un Instinktīvais loks.
 • Vieta – Apvidus trase, tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju.
 • Distances un mērķi – trīsdimensiju (3D) dzīvnieku maketi no nemarķētām (nezināmām) distancēm divus raundus pa 24 zvēriem ar 2 bultām katru (kopā vienā raundā 48 šāvieni)
 • Izslēgšanas raundi – 16 labākie lokšāvēji no abiem kvalifikācijas raundiem šauj Pirmo Izslēgšanas raundu, kur tiek šauti 12 zvēri ar vienu bultu. 8 labākie šauj Otro kvalifikācijas raundu, kur tiek šauti 8 zvēri ar vienu bultu
 • Pusfinālos labākie 4 šauj turnīru (1:4, 2:3) pa četriem zvēru mērķiem ar vienu bultu
 • Uzvarētāji finālos šauj 4 zvēru mērķus cīņā par zeltu un zaudētāji šauj 4 mērķus cīņā par bronzu.
 • Distances – Kompaktlokam 10 – 45m; Garajam lokam, Instinktīvajam lokam un Neaprīkotajam lokam 5 – 30m.
 • Punktu skaitīšana:
  • 11 punkti – mazs aplis 10-apļa centrā (apmēram 25% no 10-apļa zonas);
  • 10 punkti – lielāks aplis nāvīgajā zonā (vital area);
  • 8 punkti – nāvīgā zona (vital area) ārpus 10 punktu aplim;
  • 5 punkti – atlikusī ķermeņa zona;
  • trāpījums ragos vai nagos, neskarot ķermeņa krāsas zonu, noslīdēšana garām (rikošets) utml. skaitās netrāpijums (miss – M).

Academic Round

 • Šaušana pa trāpīts/netrāpīts tipa mērķiem.

Clout

 • info-archery-types-cloutLoki – Rekursīvais un Kompaktloks
 • Vieta – Piemērots jebkāds liels brīvs laukums (piem. nopļauta pļava)
 • Distances:
  • vīrieši Rekursīvais loks – 165 m
  • vīrieši Kompaktloks – 185 m
  • sievietes Rekursīvais loks – 125 m
  • sievietes Kompaktloks – 165 m
 • Norise – Viena laukuma pusē stāv loka šāvēji, otrā zemē iesprausts karodziņš (“the Clout”). Uzdevums – trāpīt karogā vai pēc iespējas tuvāk tam, zemē ap karogu iezīmē apļus ar noteiktu rādiusu vai pielieto neelastīgo virvi, lai noteiktu, kurā zonā atrodas bulta. Punktus nosaka pēc bultas uzgaļa atrašanās vietas
 • Mērķis – 5 punkti – 1,5 m rādisus ap karogu, 4 – 3 m, 3 – 4,5 m, 2 – 6 m, 1 -7,5 m
 • Šāvienu skaits – šauj 2 posmus, 36 bultas katrā (“3 duči”) – 6 reizes ar 6 bultas, kopā 72 bultas
 • Maksimālais punktu skaits – 360
 • Var šaut “one-way-clout” un “two-way-clout” (iekārtojot divas karoga vietas)Picture17

Loka šaušanas biatlons

 • Apvieno distanču slēpošnu un lokšaušanu.
 • Slēpošanas distances vīriešiem – 12.5 km individuālais starts, 7.5 km sprints, 10 km iedzīšana, 10 km masu starts vai 3 x 6 km stafete.
 • Sievietēm – 10 km individuālais starts, 6 km sprints, 8 km iedzīšana, 7.5 km masu starts vai 3 x 6 km stafete.
 • Šaušana notiek no 18 m attāluma stāvus vai uz ceļgala pa krītošajiem vai papīra mērķiem.

Loka šaušanas krossrun1

 • Apvieno skriešanu un loka šaušanu.